Energetyka

13 nowych stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych. Wszystkie na wschodzie

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) uruchomiła trzynaście nowych stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (ang. Permanent Monitoring System). Wszystkie nowe stacje znalazły się w pobliżu wschodniej granicy Polski – wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przez PAA.