Energetyka

2020 rok pod znakiem rekordowego importu prądu

W Polsce w 2020 roku produkcja energii elektrycznej była o 4,07 proc. mniejsza, a jej zużycie o 2,28 proc. mniejsze niż w 2019 roku. Import prądu do Polski w ramach wymiany handlowej w 2020 roku wyniósł rekordowe ponad 14,7 TWh, o ponad 27 proc. więcej niż rok wcześniej przy eksporcie na poziomie 1,6 TWh, czyli o blisko 43 proc. większym niż w 2019 roku.