Energetyka

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych członkiem międzynarodowego stowarzyszenia

1 stycznia 2021 roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) została członkiem międzynarodowego stowarzyszenia izb rozliczeniowych Global Association of Central Counterparties (CCP12). Decyzja o włączeniu IRGiT w poczet członków CCP12 została podjęta 18 listopada 2020 roku podczas posiedzenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Global Association of Central Counterparties – poinformowała IRGiT.