Energetyka

Przeznaczą miliony na inwestycje. Potencjał widzą w zielonej energii

Wartość inwestycji Apatora w 2020 roku wyniosła około 80 mln zł, a w 2021 planowane są nakłady na poziomie 100 mln zł. Duża ich część związana jest z budową fabryki Apator Powogaz, ale ważnymi pozycjami są też automatyzacja procesów produkcyjnych i nakłady na R&D. Apator zakłada, że publikacja zaktualizowanej strategii grupy nastąpi do końca III kwartału 2021, a jako jeden z atrakcyjnych kierunków rozwoju wskazuje rynek OZE.