Energetyka

Białoruskie władze mają spory…

Białoruskie władze mają spory kłopot, bowiem do tej pory nie podpisały z Rosją umowy na dostawy ropy w 2020 roku. Północ wybije w Moskwie i Mińsku już za sześć godzin, o godzinie 22 naszego czasu.
Dzisiaj rano Reuters poinformował że – jak przekazało sześciu ich informatorów z rosyjskiego sektora przemysłowego – Rosjanie mogą od 1 stycznia zakręcić Białorusi kurek.
Baćka pogonił swoich ludzi do roboty i nakazał niezwłocznie zawrzeć nową umowę – to z kolei informacja z ostatnich minut.
Pytanie czy zdążą, a jeśli tak, to na jakich warunkach? Łukaszenko oczekiwał podobnej ceny po jakiej kupuje rosyjski obwód smoleński. Putin odpowiedział że jest to możliwe tylko wtedy, gdy Białoruś zgodzi się utworzyć struktury ponadnarodowe (rząd, parlament, głowa państwa) w „Państwie Związkowym”.
#bialorus #rosja #energetyka #ropa