Energetyka

Bogdanka przesuwa dostawy węgla dla Enei Wytwarzanie

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka poinformował w środę 13 stycznia o podpisaniu aneksu do wieloletniej umowy na dostawy węgla z Enea Wytwarzanie. Na jego mocy niezrealizowane w 2020 roku dostawy węgla zostały przesunięte na ten rok.