Energetyka

Chcemy ratować klimat? Budujmy elektrownie jądrowe w Afryce

W najbliższych dekadach Afryka przeżywać będzie eksplozję demograficzną. Miliony ludzi, które przyjdą tam na świat, będą potrzebować taniej energii, by żyć, pracować, rozwijać się. Jeśli im jej nie zapewnimy, wszystkie polityki klimatyczne zakładające redukcję emisji możemy wyrzucić do kosza