Energetyka

Już nawet Uzbekistan buduje własną elektrownie atomową. Tymczasem polski…

Efekt ‚atomowej impotencji’ ekipy PO/PiS jest taki, że polskie elektrownie nie są dziś w stanie zapewnić odpowiedniej ilości mocy dla gospodarki. W konsekwencji trzeba ją importować z zagranicy, głównie z Niemiec.