Energetyka

Marynarka wojenna na straży sieci energetycznych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz Akademia Marynarki Wojennej (AMW) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Podpisanie umowy odbyło się 16 maja 2019 r. w siedzibie PSE.