Energetyka

Niemcy: żegnaj atomie, witaj węglu

Za dwa lata Niemcy będą krajem bez elektrowni jądrowych. Koszty społeczne ich zamknięcia wyniosą około 12 mld dol. Rocznie. Z tego ponad 70 proc. stanowić będą koszty związane ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Atom zastępowany jest przez węgiel i import prądu.