Energetyka

Ograniczają emisje w handlu: wymiana floty, certyfikaty, energooszczędność

Grupy kapitałowe prezentują dane finansowe w ujęciu skonsolidowanym. W przypadku emisji gazów cieplarnianych (GHG) bywają wyjątki od takiej reguły. Tak raportuje swoje emisje Eurocash SA, spółką wiodącą w grupie o takiej nazwie. Spółka matka sieciowej struktury konsekwentnie realizuje zieloną politykę – mimo zewnętrznych ograniczeń.