Energetyka

Prezes URE zatwierdził nową taryfę Innogy Stoen Operator

Prezes URE zatwierdził taryfę na dystrybucję energii do końca 2021 roku pierwszemu z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w Polsce, firmie Innogy Stoen Operator. Z uwzględnieniem opłaty mocowej średni wzrost rachunku za dystrybucję dla odbiorców Innogy Stoen Operator wyniesie 29 proc., a 22,4 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11 – poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE).