Energetyka

Są ostateczne wyniki ubiegłorocznej głównej aukcji rynku mocy

W wyniku przeprowadzonej 14 grudnia 2020 przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne aukcji głównej rynku mocy na dostawy w 2025 roku łączna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów zawartych w wyniku tej aukcji wynosi 2 367,304 MW – wynika z informacji podanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).