Energetyka

Szwedzkie poparcie dla energii jądrowej nadal rośnie

Aż 78% ankietowanych w Szwecji – w porównaniu z 71% w 2017 roku – zdecydowanie popiera energetykę jądrową, 43% jest otwartych na budowę nowych elektrowni jądrowych, a 35% chciałoby aby szwedzkie reaktory pracowały do końca ich projektowanego czasu życia – wynika z badań (…)