Energetyka

Taryfa dystrybucyjna innogy Stoen Operator blisko 2 proc. w górę

Taryfa na dystrybucję energii elektrycznej innogy Stoen Operator wzrośnie o 1,8 proc. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził we wtorek taryfę dystrybucyjną pierwszemu z pięciu dużych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej.