Energetyka

Unijny sąd wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom…

…z gazociągu Opal. Polska wygrała z Komisją Europejską w sądzie UE w sprawie decyzji dotyczącej umożliwienia Gazpromowi większego wykorzystania gazociągu OPAL. „Decyzja ta została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej” – uzasadnili we wtorek sędziowie z Luksemburga.