Energetyka

Volkswagen: potrzeba więcej ogniw do baterii samochodowych

Volkswagen zwiększył ponad dwukrotnie prognozę zapotrzebowania na ogniwa do baterii samochodowych. Niemiecki koncern szacuje, że w 2025 roku będzie potrzebował ponad 300 gigawatogodzin (GWh); wcześniejsze wyliczenia zakładały 150 GWh rocznie.