Energetyka

Warszawa za 32 mln zł zamontuje energooszczędne oświetlenie

LUG Light Factory, spółka zależna LUG, polskiego producenta rozwiązań́ oświetleniowych, 13 stycznia 2021 r. zawarła umowę z Miastem Stołecznym Warszawa, której przedmiotem jest dostawa blisko 40 tys. nowych opraw oświetleniowych w technologii LED. Całkowita wartość umowy wynosi 32,08 mln zł brutto.