Energetyka

Za prąd zapłacimy więcej jeszcze w tym roku. Wypłata rekompensat znów się…

Wybór oferty promocyjnej oznacza rezygnację z korzystania z taryfy zatwierdzanej przez prezesa URE na rzecz wolnorynkowych cen. Rozporządzenie prądowe wreszcie jest, ale oznacza kolejne opóźnienie rozliczeń.