Energetyka

Zmiany w zarządzie PGE Dystrybucja. Transfer do MAP

Marcin Kowalczyk 11 stycznia 2021 złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa PGE Dystrybucja w wyniku powołania przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina na stanowisko Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nową funkcję Marcin Kowalczyk obejmuje 11 stycznia 2021 – poinformowała PGE, do której należy PGE Dystrybucja.